Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Maform Kft. által működtetett, paqchair.hu, paqchair.com, paqfotel.hu domain neveken és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető minden fent említett oldal láblécében, kivéve ennek az oldalnak a láblécét, mivel ez az oldal maga az adatvédelmi nyilatkozat.

Adathasználó személye a Maform Kft, aki egyben az oldal üzemeltetője is. Az adatok kezelését a Mailchimp rendszerben a The Rocket Science Group végzi. Az oldal böngészése és az onnan történő letöltés, személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Személyes adatok megadására is biztosítunk lehetőséget amennyiben valaki szeretne értesülni, ha a fotel újra elérhető Magyarországon. Ezt feliratkozásnak nevezzük, az alábbi adatokat gyűjtjük:

  • név
  • e-mail cím

Az adatszolgáltatás, a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A feliratkozóknak kizárólag akkor fogunk e-mailt küldeni, amikor a paq fotel megtekinthető és kapható lesz Magyarországi raktárból, és ezt követően legfeljebb egy évig.

A Maform Kft. az oldal feliratkozás nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja, és/vagy adatai törlését az info@maformdesign.com e-mail címen, továbbá felvilágosítást is kérhet .

Az oldal látogatói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. A naplózást a Google Analitys rendszer végzi. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az oldal nem használ "Cookie"-kat.

A Maform Kft. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

  • A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
  • A Maform Kft. együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Maform Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (679/2016/EU, angolul: General Data Protection Regulation) adatvédelmi rendelete.

A Maform Kft. a felhasználók által elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

A Maform Kft. fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.